img2

Szeretnél jobb teljesítményt elérni?

img3

Szeretnéd ismerni az erősségeidet?

img1

Szeretnél megszabadulni a versenydrukktól?

img4

Szeretnél koncentráltabb lenni?

img5

Szeretnéd kihozni magadból a maximumot?

Sport Coaching

Bevezető gondolatok

Azt mindenki tudja, és gyakran mondogatja a sportolóknak: Légy ott fejben! Tudják ezt az edzők, a sportszakemberek s tudják a sportolók is, csak azt nem tudják, hogyan.

Nagyon sok esetben az elméleti háttérrel sincs gond, de hiányoznak a módszerek, az oda vezető út, hogy a sportoló pszichikailag is éppolyan felkészült legyen, mint fizikailag.

Éppen ezért pszichikai edzéstervre is szükség van, s pont olyan rendszeresen kell felkészülni fejben, mint az edzéseken.
Más módszerek szükségesek az egyéni s más módszerek a csapatsportban. Vannak problémák, melyek mindkét esetben azonosak, de a csapatsportokban nagy figyelmet kell fordítani a játékostársak egymás közötti viszonyára, a köztük lévő hierarchiára, a csapatkohézióra, az együttműködésre, a figurák begyakorlására, a konfliktusok kezelésére, stb.
Problémát okozhat, ha túledzett a sportoló, ha idegileg kifáradt (az idegei fáradtság sokkal hosszabb idő alatt pihenhető ki, mint a fizikai!), ha sérülés áll fenn, ha az elvárások magasak, de edzetlen a sportoló és még hosszan lehetne sorolni.

Ezen s hasonló problémák esetén kínál hatékony módszereket a sport coaching és a hipnocoaching.

Mi is az a sport coaching?

A sport coach, ahogyan ma értjük és használjuk, Timothy Gallwey nevéhez kötődik, aki 1974-ben megjelent könyvében, Tenisz, mint belső játszma (The Inner Game of Tennis) szakított az addigi hagyományokkal és áthelyezte a hangsúlyt a sportoló mentális és pszichikai felkészítésére. 
Elmélete szerint az emberi erőfeszítések két pólus mentén mozdulnak el, ez a külső, illetve a belső aréna. A külső aréna az a színtér, ahol legyőzi a sportoló a külső akadályokat, hogy elérje a célt. A belső aréna a nem látható színtér, a sportoló tudatában játszódik, mint például félelem, szorongás, stb. legyőzése. A belső arénában azokat az akadályokat akarja legyőzni, amit saját maga elé állít, ami megakadályozza az egyént vagy a csapatot, hogy elérje a lehetséges maximális képességeinek megfelelő teljesítményt.
A belső játszma színtere az ember tudatalattija, s ennek elhanyagolása miatt nem lehet olyan magas szintre jutni, mint amire lehetne.
És ezeknek a feltárására, megszüntetésére kínál kiváló lehetőséget a sport coaching és a hipnocoaching.

Ott, ahol a coaching eszközei véget érnek, ott jelent nagy segítséget s hasznot a nyolc éves hipnoterápiás szakmai gyakorlatom és tudásom. Ha olyan belső gátlással (szorongás, félelem, ismétlődő helyzet, edzésen magas teljesítmény de éles helyzetben gyenge, stb.) találkozunk, melyek a coaching eszközeivel nem tárhatóak fel, akkor szoktam alkalmazni a hipnózist, mint segítő módszert.

Mi az a hipnocoaching?

Elindulni a ma létező problémától és visszamenni annak az eredőjéhez, a kezdetéhez. Ok és okozat. Ami az életünkben pszichésen érvényesül a jelenben, azt a lelki világunk a múltból hozza magával. A regresszióval eljutunk az okig. Ez egy elképesztő utazás a saját öntudatosságunkban, mindamellett mélységesen gyógyító és azonnali eredményekkel szolgál. Alkalmazási területek széleskörűek, a leggyakoribbak: félelmek, szorongások, pánik, ismétlődő helyzetek gyökérokainak feltárása s megszüntetése.
Ez az egyetlen egy olyan módszer, ahol a terapeuta teljesen a háttérből vezeti az alanyt. A hipnózis az enyém. Az én tudatalattim és az én személyes ügyem. A terapeuta csak segít, vezet. Hatékony és rendkívül gyors. Nem évekig, hosszú hónapokig tart. Egy természetes állapot, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy kérdéseinkre, megoldandó problémáinkra választ kapjunk. Mivel a kliens saját maga tárja fel a saját blokkjait, így a félrediagnosztizálás elve kizárt. Itt jegyezném meg, én soha senkit nem „diagnosztizálok”, azaz soha senkit nem bélyegzek meg. Ami azonban tagadhatatlan: a hipnózis alatt tisztán látunk mindent, s rengeteg kérdésünkre választ kapunk, ezáltal megértjük saját magunk és mások tetteinek okát.
Ez a rendkívüli eszköz lehetőséget ad nekünk, hogy felmerülő kérdéseinkre választ kapjunk. Hipnózisban a tudatos elme elcsendesedik, az elme tudatalatti tartalmai feltárulnak. Ebben az állapotban tisztán látjuk önmagunkat, megértjük saját és mások cselekedeteinek igazi okát. Érzelmeinkre helyeződik a hangsúly, ezáltal hatékonyan és biztonságosan tudjuk elengedni múltbeli félelmeinket, fájdalmainkat, hiedelmeinket.

Mivel a hipnózisban a gyökerekhez megyünk vissza, ezért a problémamegoldás hatékonyságát tekintve maradandó.

Alkalmazott módszerek

Figyelemfókuszálás

A sportoló megtanulja, hogy ő irányítsa a gondolatait és nem fordítva. Nagyon nehéz az irányított figyelmet megtartani, az elején ez előfordulhat, hogy csak pár másodperc lesz. Azonban a figyelem fókuszálása tanulható folyamat, egyre nő a megtartott tartomány, míg végül automatikussá válik, annyira, hogy a zavaró körülményeket a sportoló teljesen ki tudja zárni.
A sportolóknak meg kell tanulniuk mind szűkíteni, mind tágítani, illetve áthelyezni a figyelmüket.
Azaz tudatában kell lenniük, hogy mikor és mekkora területre irányítsák a figyelmüket.
A koncentráció mindig hosszú távú, az összpontosítás mindig rövid. A koncentráció a figyelem tartós fenntartása. Fontos, hogy a sportoló tisztában legyen a figyelem irányával és szélességével. Más figyelemre van szükség edzésen, másra a meccsen, versenyen, s az sem mindegy, hogy milyen széles sávú a figyelem. A csapatsportok mindig széles fókuszt igényelnek, míg más sportok pl. íjászat, szűkebb fókuszú koncentrációt igényelnek. A figyelem iránya is fontos, lehet külső, amikor például a labdára vagy a csapattársakra figyel, és lehet belső, amikor a saját érzéseire s gondolataira irányítja a fókuszát. Mindezen folyamatok taníthatóak és tanulhatóak.
Ebbe a témakörbe tartozik még pl. a hosszútávfutóknál fellépő holtpont is, amikor a szervezet eléri a kimerültségi szint azon állapotát, amikor is a szervezet felhasználta a glükóz készletét s energiát a zsírlebontásból kezdi el nyerni. Ilyenkor a fókusz elmozdul a túlélésre.
Kulcsszavak leltára, GRID gyakorlat stb…

Mentális tréning

Az egyik leggyakrabban használt módszer, tágabb értelemben: gondolatban felkészülni egy versenyre, szűkebb értelemben: mentálisan végrehajtani egy mozgássort. Amikor gondolatban elképzeljük a mozgást, akkor az agy és az izmok között tényleges kapcsolat alakul ki, ingerület átvitel jön létre. Bár a mozgás szabad szemmel nem észlelhető, műszeresen kimutathatóak az izmokban a mikro-mozgások, amelyek segítenek megerősíteni egy mozgássémát.
Célja a jó mozgássor begyakorlása, a hibás elemek kijavítása.
Relaxált állapotban hat a legjobban, amikor már ellazult állapotba van a sportoló, akkor játssza le magának a saját filmjét. A saját stílusában fogalmazza meg a célformuláit, a stratégiát és a motiváló mondatokat, szavakat.
Lényeg, hogy a mozgás (az egyszerűtől a bonyolult felé haladva) minél pontosabban és részletesebben elképzelt legyen, minél erősebb legyen a gondolati, érzelmi átélés.
Használata nagymérvű teljesítményfokozással jár.

Autogén tréning

J. H. Schulz az autogén tréninget a hipnózisból fejlesztette ki, megfigyelései segítségével. Mind a hipnózis, mind pedig az autogén tréning fő hatása egyrészt a lazítás, másrészt a szorongás feloldása. Más szavakkal: a feszültségek csökkentése ellazuláshoz vezet a szomatikus, tehát testi szférában is. Az izmok ellazulásával párhuzamosan a lélekben uralkodó nyugtalanság is eltűnhet, amit úgy értelmezhetünk, mint a szorongástól való megszabadulás első lépcsőfokát. Később ehhez további szempontok járulnak majd.
Az autogén tréning - mint az autogén jelző is mutatja - néma, tehát teljes csendben történik a gyakorlása. Csupán a gondolati elképzelést használja. Minden autogén tréningező kialakítja a saját, egyéni tréningjét, ami a személyiségének specifikusan megfelel, úgy, mint ahogyan mindenki a saját kézírását produkálja. Az "autogén" szó görög eredetű; az "autos" jelentése "ön", a "genos"-é pedig "származik". Tehát valami saját magunkból származik. A "tréning" eredete a trenírozni = gyakorolni, tehát a gyakorlónak mindennap tennie kell valamit, gyakorolnia kell.
Tehát egy olyan tréningszerűen végzett relaxációs gyakorlat, melyet saját aktivitásból, saját erőből merít, s önmagára irányuló passzív figyelemmel ér el a sportoló, mely a jól elsajátított gyakorlás következményeként képessé teszi a sportolót arra, hogy befolyásolja és szabályozza a testi és pszichés működését aktuális szándékainak és céljainak megfelelően.

Progresszív relaxáció

A módszer Edmund Jacobson nevéhez fűződik. Szakmai körökben angol elnevezése alapján PMR (Progressive Muscle Relaxation) rövidítéssel jelölik.
A módszer az érzelmek és az izomtónus közötti összefüggések megfigyelésén alapszik. A test a szorongást kiváltó ingerekre az izmok megfeszítésével reagál. Ha félünk vagy nagy pszichés nyomás nehezedik ránk, izmaink automatikusan megfeszülnek. Minél nagyobb a stressz, a félelem vagy a harag okozta pszichés feszültség, annál kifejezettebb az izmok feszülése.
Az izmok tudatos ellazítása képes lehet megnyugtatni a lelket.
A progresszív relaxáció alatt egyszerre egy meghatározott izomcsoport megfeszítésére fókuszálunk, majd amikor ugyanezt az izmot ellazítjuk, akkor azon a helyen tapasztalható ellazuló érzésre összpontosítunk. A progresszivitás azt jelenti, hogy fokozatosan haladunk végig az egész testen egy meghatározott sorrend szerint, és mindenhol ugyanazt a feszítő-relaxáló eljárást ismételjük meg. A progresszív relaxáció segítségével megtanulható az egyes izomcsoportok lokalizációja, illetve a sportoló képes lesz különbséget tenni feszültség érzés és mély ellazulás között.

Légzéstechnikák

A helyes légzés megtanulható. A hosszú, mély, rekeszizomba történő légzés ellazítja a testet, relaxáló hatása van. Emellett növeli a vér oxigénmennyiségét, így az izmok nagyobb erőkifejtésre is képessé válnak. Megfigyelhető, hogy a sportolók többsége nyomás alatt vagy visszatartja a levegővételt, vagy gyors, mellkasi légzést végez, ami viszont tovább növeli a feszültséget és romlik a teljesítmény.

Immagináció

Az imagináció fogalma az imago latin szóból, ered jelentése: kép, hasonmás, látszat. Mentális szimuláció, az a folyamat, amikor az agyunkban a képzeletünkkel képeket, érzéseket formálunk az érzékszerveink (látás, hallás) pillanatnyi igénybevétele nélkül. Az imaginatív – meditatív technikában relaxált állapotban képeket/szimbólumokat hívnak elő, strukturált, tematikus módon, illetve a felmerülő problémákhoz igazodóan. Az imagináció során belső képeket alkotnak, amelynek révén a pszichés folyamatok „kézzelfoghatóvá” válnak, tárgyiasulnak. A meditáció során a megengedő, befogadó, elfogadó attitűd jellemző. A meditációs élményfeldolgozás során pedig az élmények tudatosítása, integrálása történik. Segítségével a relaxáció mélyül, a sportoló képessé válik egy rendkívül mély, pihentető nyugalomba merülni. Hasznos lehet különösen nagy igénybevétel, illetve szélsőséges időjárási viszonyok, légnyomáskülönbségek esetén.

Poszthipnotikus szuggesztió

Dr. Ericksont azt mondja: „A poszthipnózis alatt azt a cselekedetet értjük, amit a hipnózisból felébredt személy végez a hipnózis során kapott szuggesztiók hatására. A cselekvésre jellemző, hogy a hipnotizált személy nem tudja logikusan megindokolni tetteit.” A hipnózisban lévő kap egy utasítást, melyet aztán éber állapotban a hipnózisban megbeszélt hívószó, hang, illat, körülmény fog aktiválni. A poszthipnotikus utasításnak mindig az adott személy céljaival és szükségleteivel összhangban kell lennie.
Plusz erőtartalékok mozgósítására, önbizalom növelésére, jobb teljesítményre stb. mind egyéni, mind csapatszinten használható.

A munka menete

Első és legfontosabb lépés a célkitűzés. Szorosan ide kapcsolódik az exploráció (kikérdezés) és az anamnézis (előtörténet felvétele), s ha szükséges tesztek kitöltése, elemzése, illetve a műszeres felmérések eredményeinek megismerése.

Második lépés a felkészülési terv összeállítása, mely általában heti egy alkalmat vesz igénybe s három hónap hosszú szokott lenni. Itt kerülnek elsajátításra az alapvető technikák, módszerek, melyek mindig személyre szabottak. Megbeszélésre kerülnek a „házi feladatok”, melyeket otthon is végezni kell, pl. relaxáció, edzésnapló, önmegfigyelés stb.
Szerencsés, ha ez a második fázis az alapozás időszakával esik egybe. Ekkor alkalom nyílik a tanultak gyakorlatba való beépítésére is.

Harmadik lépés a mindennapos, rutinszerű alkalmazás fázisa.

Ez a három lépés általában kilenc hónapot foglal magában.
Természetesen vannak esetek, amikor erre nincs se idő, se lehetőség. Ilyenkor gyorsított felkészítést, sűrűbb találkozásokat, illetve azonnali segítségnyújtást (pl. sérülésnél) alkalmazunk.

Bemutatkozó

A legtöbb problémánk abból ered, hogy nem tudjuk, kik is vagyunk valójában, s kivé is válhatnánk, ha tisztában lennénk erősségeinkkel, gyengeségeinkkel. Hiszem és vallom, hogy a lehetetlen csak egy szó, ami bármikor kicserélhető. A lehetetlen nem létezik.

Könnyen szót értek az emberekkel, hamar megnyílnak nekem, s elmondják legbelsőbb érzéseiket. Mindez a bizalom, nyíltság s felém fordulás indított el az úton, amelyen ma járok. 

Hosszú évek óta gyakorlom az önfejlesztést, mely során keletkezett tapasztalataimat a munkámban a következő területeken hasznosítom: önismereti csoportok, vezetett meditációk, konfliktuskezelés, párkapcsolati terápia, függőségek, szorongásoldás, menedzserbetegségek, asszertív kommunikáció, a stressz kezelése, autogén tréning, szorongások, fóbiák, egyéni terápia, sport coaching.

Első könyvem az önfejlesztés témakörében íródott, sok embernek nyújtva hatékony segítséget.  (Ébredés – gyere velem a léleklétrán)
Második könyvem megtörtént hipnoterápiás történeteket dolgoz fel.
(Mese. Habbal. Hipnoterápiás történetek a kanapéról)

A sport coaching világát gyakorlatilag a fiam nyitotta ki számomra, aki nyolc éve kézilabdázik. Ő általa nyertem betekintést a sport világába, abba, hogy mennyire fontos szerepet kap a fejben való felkészülés. Rengeteg gyereknek volt szerencsém segíteni s ez ösztönzött arra, hogy elvégezzek egy erre irányuló képzést, s még jobban, még hatékonyabban támogathassam a sportolókat az általuk választott sportágban.

Hegyi Éva Mónika metafizikai hipnoterapeuta CHT, életvezetési tanácsadó, motivációs tréner, sportcoach.
Hipnózis iskoláit a következő intézetekben szerezte:
Hypnotism Training Institute of Alberta, tanára volt Kun Attila CCHT – hipnotizőr végzettség.
Magyar Hinpózis Akadémia tagja.
American International Association, tanára volt Rene A. Bastarache CI – hipnoterapeuta végzettség.
Diplomás angoltanár és pedagógiatanár, Pécsi Tudományegyetem, Master fokozat.
Sport Coach végzettségét a Média Coaching Kft. (Zelinka Ildikó) haladó Sport Coach képzésének keretén belül szerezte.