SIKER = Kommunikáció, ÖNISMERET, Asszertivitás


Képzések

Képzésről akkor beszélünk, amikor valamilyen cél érdekében új tudást, ismeretanyagot sajátítunk el.

Kétféle típusa ismert: a munka melletti (ont he job) és a munkán kívüli (off the job) tréning.

A munka melletti képzés során munkaidőben, a munkahelyi eszközök segítségével történik a tanulás, ebből kifolyólag gyakorlatias ismeretekre, illetve azonnal használható szakmai fogásokra tehetnek szert a dolgozók; míg a munkán kívüli módszerek az elvontabb fogalmak, teoretikusabb ismeretek hosszabb távon történő befogadását célozza.

A tréning típusát (fajtáját) az határozza meg, hogy az a tréning folyamat mely elemeit foglalja magában. A tréningnek négy alapvető eleme (összetevője) van, amelyek realizálódása alapját képezi a besorolásnak. Ezek az alapvető elemek a következők:

  • Célorientált ismeretek feldolgozása;
  • Ismeretek alkalmazása az érintettek napi tevékenységét jellemző helyzetben;
  • Gyakorlatok elemzése, értékelése, visszacsatolás;
  • A személyiség tulajdonságainak feltérképezése.

Ezen négy tényező alapján történik meg aztán a tréningek típusba sorolása.

Képzéseinket elsősorban vállalati tréningek témakörében ajánljuk, de természetesen előadások, klubfoglalkozások, családi-, és egészségnapok szervezésével is állunk meglévő és leendő ügyfeleink rendelkezésére.

A zárt tréningek egy adott céggel kötött megállapodást követően csak a szerződött cégnek elérhetők, míg a nyílt tréningjeinkre bárkit szívesen látunk, akit a meghirdetett téma felkeltette érdeklődését.

Keressen minket bizalommal!


A mindennapo​k megoldása...!